Mağara resimlerinde optik illüzyonlar bulunmuştur, bu nedenle optik illüzyon bir buluş olarak kabul edilmez, bunun yerine doğada görülen geometrik formları mimarlık ve sanat yoluyla taklit eden insanın sonucudur. Arap astronom Alhazen, 10. yüzyılda gökyüzündeki optik illüzyonlar hakkında yazdı.

Johann Oppel, 1854’te optik illüzyonlarla ilgili en eski araştırmalardan birini gerçekleştirdi. Oppel-Kundt illüzyonu, çizgilerden oluşan bir çizginin, aynı çizgiden, çizgilerin olmadığı mesafeden daha uzun göründüğü geometrik bir modeldir. Yanılsama, öğrencilerinin eskizlerinde tekrarlayan hataları belirttikten sonra bilim adamının dikkatini çekti.

Her ne kadar “optik illüzyon” ifadesi bunun görsel bir olay olduğunu öne sürse de, aslında beynin bu görüntüleri yorumlamasından kaynaklanmaktadır

Optik İllüzyon

Optik İllüzyon