BEKA NEDİR?

Bir devletin toprak bütünlüğünü, ahdi hukukunu ve anayasal düzenini iç ve dış tehditlere karşı koruması suretiyle hayatiyetini devam ettirmesi anlamındadır.

Arapça bir kelime olan Kalım “Kalıcı-Varlık-Var olmak- Ölmezlik-Sonu bulunmamak” anlamlarına gelmektedir. Tasavvufta “ Bekâ Billah” şeklinde bir deyim vardır. İnsanın beşeri niteliklerden arınarak ruhanî niteliklerle birliği anlamına gelir. İslâm âlimleri “Tarikatlar”ın varlığını da bu deyimle açıklamışlardır. Günümüzde sanki internasyonal politika deyimi olarak canlanmıştır. Bu kullanım şekli Türk kültüründe “Devlet-Ebed-Müddet” şu demek oluyor ki “Sonsuz olan devlet” anlamına gelir. Deyim sanki değişmeyen anlamında “Töz” ile de ilgili bir anlam da içerebilir. Daha geniş bir çerçevede devletlerin var olmaları ve varlıklarını korumaları için stratejik proje ve hedefleri işaret edilmektedir.