Bir retorik değişim, “ancak” “ancak” veya “o zaman” gibi bir geçiş kelimesiyle işaretlenebilen dilsel tondaki bir değişikliktir. Retorik değişimler edebi bir araç olarak kullanılabilir, ancak terim birinin ya da bir şeyin tartışmasının ton değiştirdiği gibi – örneğin olumludan negatife dönüşen bir politikacının medya algısı gibi – daha geniş bir şekilde uygulanabilir.

Örnek olarak berak albayrak bakanımızın sürekli olarak burası çok önemli deyişleri Retorik geçise bir örnektir.

Retorik” kelimesi, genellikle ikna edici olması amaçlanan biçimsel konuşma veya yazma eylemine atıfta bulunan bir sıfattır. Bir retorik değişim, hikaye, ton, fikir veya konseptte bir değişiklik olabilir. Halka açık rakamların popüler medyada tartışıldığı değişen yollar genellikle retorik değişimler oluşturur. Örneğin, “Feminist Formasyonlar” dergisindeki 2012 tarihli bir makalede, alimler gazetelerin sosyal aktivist Jane Addams’ı “Saint Jane” olarak tartışmasından ve “onu Amerika’daki en tehlikeli kadın” olarak nitelendirmelerinden sonra tondaki retorik değişimi tartıştılar. Bu, tondaki çarpıcı bir değişimdir ve Addam’ların söylemlerinin ya da tartışmasının tamamen değiştiğini göstermektedir