Sığır yetiştiriciliği, sığırları doğumdan tüketime yiyecek ya da süt sağladıkları noktaya kadar yetiştirme sürecidir. Bir sığır çiftçisinde tipik olarak sağım ineklerinin yaşadığı bir ahır ve sığırların otladığı bir mera vardır..

Süt çiftçileri, ailelerin tüketimine ve gelirlerinin dağıtımına süt sağlamak için sığır yetiştiriyor. Sığır sığır çiftçileri, yetişkinliğe erişinceye kadar sığır yetiştiriyor ve kesim sırasında et üretebilecek kadar büyük. Çiftçiler ayrıca, açık artırma ve satış için bazı büyükbaş hayvanlara da götürür. Çiftçilerin sığır eti tüketimi için geliştirdikleri sığırların çoğu Türkiye’de işleme tesisine gönderiliyor ve toptan ve perakende kanallardan satılıyor.